1922-2022 τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή μέσα από την ματιά του Νίκου Ελμαϊδη