ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΦΑΡΟΣ»  και ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2022- 2023

Ο Σύλλογος μας διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο του οποίου η σύνθεση είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος: Παπαδοπούλου Γεωργία (Βούλα)

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Σίσκος

Γ.Γραμματέας: Σοφία Σταματίου

Ταμίας: Μακρίνα Ενεχειλίδου

Μέλη: Γιανναρίδου Γεωργία, Καλαφάτη Ιωάννα, Μελίτσης Θωμάς,  Μερτζιώτη Στεργιανή, Παπαδημητρίου Μορφούλα, Σκεύας Γιάννης,  Τσιπέλης Κων/νος

Τα τμήματα διευθύνονται από τριμελείς επιτροπές. Τα δύο μέλη ορίζονται ύστερα από εποικοδομητική και συναινετική συζήτηση από τα μέλη του κάθε τμήματος και το τρίτο μέλος της επιτροπής είναι μέλος του Δ.Σ το οποίο και προεδρεύει.

Σε κάθε τμήμα ορίζεται υπεύθυνος ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ που φροντίζει για την καλύτερη οργάνωση του. Οι αποφάσεις για τη στελέχωση των δασκάλων των τμημάτων παίρνονται από το Δ.Σ.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι : Ελαιοδώρου Δέσποινα, Καβάση Νίκη, Καλπίνης Γιώργος.