Παραδοσιακών φορεσιών

 Βεστιάριο παραδοσιακών φορεσιών
Ο σύλλογος διατηρεί βεστιάριο παραδοσιακών φορεσιών. Η δημιουργία του ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας των χορευτικών τμημάτων για την κάλυψη των αναγκών τους.
Οι παραδοσιακές φορεσιές του συλλόγου αποτελούν πολύτιμη περιουσία του, συντηρούνται και φυλάσσονται σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο. Γίνεται προσπάθεια και το βεστιάριο εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με καινούργιες φορεσιές, που μπορούν εν μέρει να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των τμημάτων του. Η κατασκευή των φορεσιών γίνεται με μέριμνα του συλλόγου, ύστερα από έρευνα για την πιστότερη αντιγραφή κάθε τύπου φορεσιάς. Αξίζει να αναφερθεί πως τόσο τα μέλη του γυναικείου χορευτικού όσο και μέλη από άλλα χορευτικά τμήματα έχουν δικές του φορεσιές και βοηθούν με αυτόν τον τρόπο την κάλυψη των αναγκών μιας παράστασης.

Διατηρούνται στο βεστιάριο του ΦΑΡΟΥ οι παρακάτω παραδοσιακές φορεσιές:
1. φορεσιά τύπου Αμαλίας
2. φουστανέλα, παιδική, εφηβική
3. παιδική φορεσιά Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου
4. γυναικεία φορεσιά Ρόδου, περιοχή Έμπωνα
5. ανδρική φορεσιά Μακεδονίας, Παύλου Μελά
6. γυναικεία και κοριτσίστικη φορεσιά Δυτικής Θράκης
7. ανδρική και αγορίστικη φορεσιά Δυτικής Θράκης
8. γυναικεία φορεσιά Μ. Ασίας, περιοχής Βιθυνίας, αστικού τύπου
9. ανδρική φορεσιά Μ. Ασίας, περιοχής Βιθυνίας, αστικού τύπου και εργασίας
10. παιδική κοριτσίστικη και αγορίστικη φορεσιά Μ. Ασίας, περιοχής Βιθυνίας
11. παιδική κοριτσίστικη φορεσιά νησιών Αιγαίου
12. ανδρική φορεσιά ( βράκα) νησιών Αιγαίου – Μ. Ασίας
13. γυναικεία φορεσιά Φλώρινας, Μπούφι, Ανταρτικό
15. ανδρική φορεσιά Φλώρινας
16. γυναικεία φορεσιά Ρουμλουκίου
17. ανδρική φορεσιά Μακεδονίας
18. ανδρική φορεσιά Ηπείρου