συναυλία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ για τους συλλόγους ΕΛΠΙΔΑ και ΣΤΟΡΓΗ